Buddsoddi £1.5m Mewn Cwmni Bysiau

Gyda benthyciad o £1.5m oddiwrth Banc HSBC mae Cwmni New Adventure Travel yn ehangu yn ardal Caerdydd. Perchennog y cwmni yw Kevyn Jones, Pontypridd, cyn-ddisgybl yn Ysgol Rhydfelen.  

Côr Cymru

Llongyfarchiadau i Elin Llywelyn-Williams, Arweinydd Côr y Cwm,   a dderbyniodd tlws ffefryn y gwylwyr yn dilyn pleidlais ffôn a gynhaliwyd yn ystod rownd derfynol y gystadleuaeth.