Côr

Merched y Garth

1977 - 2012

Efail Isaf

Pontypridd

Cymru

 
 

Côr o ferched dawnus o ardal Pontypridd
bu'n canu
Cerdd Dant ac Alawon Gwerin a chynnal cyngherddau ym mhob rhan o Gymru a thros Glawdd Offa.

 

 

Eisteddfod 2009
Eisteddfod y Bala, 2009


Cyngerdd Harlech 3 Mawrth 2007
Noson Lawen yn Harlech 3 Mawrth 2007
Noson Lawen Harlech

 

Taith Iwerddon 2006
Taith Iwerddon Pasg 2006

Côr Merched y Garth yn Iwerddon

Teithiodd aelodau Côr Merched y Garth i’r Ynys Werdd i Letterkenny i’r Ŵyl Ban Geltaidd yn ystod gwyliau’r Pasg. Yn ogystal ag ennill yr ail wobr yn y gystadleuaeth i Gorau merched ar y Sadwrn bu’r merched yn canu mewn cyngerdd yn Theatr An Grianan, ac yn Noson y Cymry ar y Nos Wener. Gwelwyd yr aelodau am y tro cyntaf yn eu gwisgoedd pinc llachar!
   Hwyrach mai’r wibdaith Fore Gwener oedd un o uchafbwyntiau’r daith. Roedd y tywydd yn heulog braf ac roedd y croeso a’r adloniant yn Tabhairne Les (tafarn les) yn nodweddiadol o groeso’r Gwyddelod. Y dafarn oedd cartref yr enwog Clannad ac Enya. Roedd y daith o amgylch dinas Belfast cyn dychwelyd ar y Sul yn agoriad llygad i amryw, yn enwedig wrth deithio drwy ardal y Falls road.
   Mae aelodau’r côr yn ddyledus iawn i Llinos am hyfforddi ac i Ray ag Eleri am drefnu’r daith mor drwyadl.


Diwedd taith lwyddiannus i Batagonia
25 Mawrth - 9 Ebrill 2005

 

 

 


Cyngerdd Tabernacl Efail Isaf 10 Mawrth 2005

 

Meinir Heulyn
Telynores

Gwasanaeth Agor y Cynulliad 1999

 

 


Merched y Garth
Eisteddfod Casnewydd 2004
 
25 Ebrill 2004

Merched y Garth ar
Dechrau Canu Dechrau Canmol
Hydref 2004