Newyddion am Gymru

Mae’r argyfwng presennol wedi dangos y galw am newyddion a gwasg sydd yn ymateb i ddigwyddiadau yng Nghymru. Prin yw’r ddarpariaeth yn Saesneg am newyddion Cymru ac felly mae’n dda gweld bod nifer o wasanaethau newydd yn cychwyn a datblygu ym mis Mawrth.

Ar y 1af Mawrth dechreuodd cwmni Newsquest ddarparu gwefan thenational.wales gyda newyddion a materion cyfoes. Hefyd mae cwmni’r Herald wedi cychwyn gwefan www.herald.wales sy’n cynnwys erthyglau yn Gymraeg. Mae gwefan nation.cymru  wedi bod yn darparu newyddion a sylwadau yn Saesneg a Chymraeg ers 2017 ac yn ddiweddar wedi penodi Gareth Ceidiog Hughes yn Olygydd newydd.

Yn y Gymraeg mae dewis o newyddion oddi wrth golwg.360.cymru , bbc.co.uk/cymrufyw , a barn.cymru yn ogystal â dros 50 o bapurau bro lleol ar  bro.360.cymru. Hefyd mae gwefan newydd www.ffolio.cymru wedi ei sefydlu i werthu e-lyfrau Cymraeg a Saesneg

Felly bydd digon o ffynnonellau i chi gadw i fyny â’r diweddaraf heb droi i ddarllen newyddion sy’n dod o dros y ffîn