Rhaglen Digwyddiadau’r Eisteddfod

Mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi rhaglen digwyddiadau Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf ara lein.

Ac mae’r rhaglen eleni’n cynnwys llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda’r nos, gyda rhywbeth i blesio pawb.  Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r angen i gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar hyd a lled y Maes gyda’r nos, a gallaf eich sicrhau bod rhywbeth i bawb yn ein rhaglen eleni.

“Lansiwyd Y Sgwrs y llynedd, a oedd yn gyfle i ymwelwyr ddweud eu dweud am yr Eisteddfod, ac un peth ddaeth i’r amlwg oedd bod ein cynulleidfa am i ni ychwanegu at raglen yr hwyr, a hynny mewn lleoliadau amrywiol o amgylch y Maes.

“Rydyn ni’n ymwybodol hefyd fod talu am docyn cyngerdd ar ben tocyn i’r Maes yn gallu bod yn anodd, ac felly mae llawer iawn mwy o ddewis o weithgareddau rhad ac am ddim gyda’r nos elen, ac yn cwmpasu pob genre diwylliannol a chelfyddydol.

“Bydd Côr yr Eisteddfod yn perfformio fersiwn newydd sbon o hen glasur, Nia Ben Aur yn y Pafiliwn nos Sadwrn a nos Lun, gyda thocynnau ar gyfer y nosweithiau hyn ar werth o 12:00, dydd Gwener 14 Mehefin. Rydyn ni hefyd wedi codi statws y nosweithiau o gystadlu ymhellach eleni, yn dilyn arbrawf hynod lwyddiannus y llynedd gyda’r Noson Ddawns.  Rydyn ni’n edrych ymlaen am nosweithiau o gystadlu brwd ar draws pob disgyblaeth.

“Gobeithio y bydd pawb yn cael blas o’r arlwy – ac mae popeth ar gael i’w ddarllen ar ein gwefan ni erbyn hyn, a’r rhaglen swyddogol gyda llond lle o erthyglau nodwedd difyr, yn cael ei gyhoeddi ac ar gael yn y siopau ac ar-lein ddechrau Gorffennaf.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf o 3-10 Awst. Mae’r mwyafrif o weithgareddau ar Barc Ynysangharad yng nghanol y dref, gyda rhagbrofion a rhai performiadau nos yng Nghanolfan y Muni, a pherfformiadau theatrig yng Nghanolfan YMA.  Ceir mynedaid am ddim i’r Muni ac Yma gyda band garddwrn y Maes. Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.