Senedd yr Ifanc am waredu Gwastraff Plastig

Bu Evan Fairclough, Pontypridd, yn anerch Senedd yr Ifanc

 

Rydym yn galw am weithredu’n gyflym i fynd i’r afael â’r broblem sbwriel a gwastraff plastig yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

❌

Gwahardd plastigion untro

📚

Gwella addysg

♻

Cyfleusterau ailgylchu gwell

Darllenwch ein hymgynghoriad orlo.uk/wKXq3