Ymgynghori ar ddyfodol y Miwni

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cychwyn ar gamau nesaf yr ymgynghoriad ar gyfer y buddsoddiad arfaethedig o £4.5 miliwn yng Nghanolfan Gelf y Miwni, Pontypridd — a fydd yn cynnwys ymgysylltu (yn rhithwir) â’r cyhoedd a rhanddeiliaid gan ddechrau ym mis Rhagfyr.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg rhwng 7 Rhagfyr, 2020, a 11 Ionawr, 2021. Bydd yr ymgynghoriad sydd yn cael eu cynnal yn rhithwir oherwydd y cyfyngiadau presennol a bydd yr adborth sy’n cael ei roi yn cael ei adolygu a’i ddefnyddio yn y pendraw i lywio’r opsiwn sy’n cael ei ffafrio ar gyfer buddsoddiad yn y Miwni – mewn perthynas â gwaith i’r adeilad a’r rhaglen o weithgareddau a fydd yn cael eu cynnal yno.

Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus pum wythnos ar wefan y Cyngor a bydd yn cynnwys cyflwyniad wedi’i recordio ymlaen llaw. Bydd modd i drigolion gymryd rhan ar dudalen ymgynghori bresennol y Miwni a fydd yn cael ei ddiweddaru ar 7 Rhagfyr.