Cylch Cadwgan

 Cylch
Cadwgan
Cylch Cadwgan

 

Pam Cadwgan?

Yn y 12eg a 13eg ganrif bu ymladd rhwng y Normaniaid a’r brodorion lleol am yr ardal rhwng y Taf a’r Elái am ymron i 150 mlynedd. Ac er i Richard de Clare lwyddo yn 1245 i ddal ei afael ar gastell Llantrisant fe gododd Cadwgan Fawr neu Cadwgan Lly hog y Fwyell i arwain y werin bobl.

Roedd Cadwgan yn un o deulu Penllwyn Cynfyn a ddaeth yn wreiddiol o Sir Frycheiniog. Cawsant yr hawl i’r tir a elwir Penllwyn Cynfyn rhwng Creigiau a Phentyrch gan Arglwyddi Cymreig Meisgyn.

Yn ôl hanes y cyfnod fe frwydrodd Cadwgan Fawr i amddiffyn hen draddodiadau a hawliau’r werin bobl. Ei fwyell finiog oedd ei hoff arf a fu’n fodd i sicrhau fod yr iaith Gymraeg a’i thraddodiadau yn parhau yn fyw yn yr ardal hon.

Am i’r un dros Gymru well – roi ei gorff
I’r gad yn ddigymell
Yn y byd ac yntau’n bell
Nawr fi sy’n hogi’r fwyell.

 

Trefnwyd gan –

Cangen y Garth, Merched y Wawr

Capel Tabernacl, Efail Isaf

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant

Capel Bethlehem, Gwaelod y Garth

 

Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru

2001-02

Y Taeogion, John Ogwen a Maureen Rhys, Angharad Tomos, Sioned Davies.

2002-03

Mererid Hopwood, Lyn Ebenezer, Grahame Davies, Branwen Jarvis.

2003-04

Bethan Gwanas, Angharad Price, Gwyn Griffiths, Allan James.

2004-05

Elfyn Pritchard, Twm Morys, Manon Rhys, Owen Martell.

2005-2006

Dr Dylan Foster Evans, Jerry Hunter, Emyr Lewis, Nesta Wyn Jones

2006-2007

Yr Athro Geraint Jenkins, Mari Emlyn, Damian Walford Davies, Y Prifardd Tudur Dylan, Dr. John Davies

2007-2008

Cennard Davies, Dr Christine James, Catrin Dafydd, Aled a Jim Jones.

2008-2009

Parch Huw Jones ac Arfon Gwilym, Dr Richard Wyn Jones, Gareth Miles, Menna Elfyn a Fflur Dafydd

2009 – 2010

Caryl Lewis, Yr Athro Prys Morgan, Y Prifardd Ceri Wyn Jones,
Y Prifardd Cen Williams

2010 – 2011

Y Prifardd John Gwilym Jones, Lowri Roberts, Cefin Roberts, Yr Athro M. Wynn Thomas

2011 – 2012

Hywel Gwynfryn, Idris Reynolds, Dr Catrin Stephens, Aneirin Karadog

2012 – 2013

Sharon Morgan, Ned Thomas, Gareth Miles, Aled Gwyn

2013 – 2014

Geraint Jones, Euryn Ogwen Williams, Gwynn Mathews, Myrddin ap Dafydd

 2014 – 2015

Yr Athro Gareth Ffowc Roberts, Catrin Dafydd, Lynn Davies, Llŷr Gwyn Lewis, Heini Gruffudd

2015 – 2016

Gareth F Williams, Walter Brooks, Yr Athro E Wyn James, Y Prifardd Geraint

2016 -2017

Karen Owen, Gruffudd Owen, Dr Wynne Davies, Y Prifardd Cyril Jones, Meg Elis

2017 -2018

Gwynfor Dafydd, Vaughan Roderick, Dr Hywel Griffiths, Aled Islwyn, Elinor Wyn Reynolds

2018 -2019

Emyr Davies, Yr Athro Dylan Foster Evans, Dr Rowland Wynne, Ffion Dafis, Ioan Kidd

2019  – 2020

Frank Olding, Yr Athro Geraint Jenkins