Merched y Wawr Tonysguboriau

Mercher Y Wawr, Cangen Tonysguboriau ar Cylch

Yn cyfarfod am 7.30 o’r gloch yn Y Pafiliwn, Tonysguboriau

 

Rhaglen 2017 – 2018

Medi 20fed  Ymaelodi yna ’Cwis, cacen a cwpanaid’        Llywydd y noson  Beti Treharne

Hydref 18fed  ‘O ail iaith i farddoniaeth’ gyda Clare Potter    Llywydd y noson Ann Edwards

Tachwedd 15fed  ‘Cenhadon o Gymru a Madagascar’ Elenid Jones   Llywydd y noson  Eluned Davies-Scott

Rhagfyr 13eg  Crefftwaith cardiau gyda Glenys Unett     Llywydd y noson  Audrey Lewis

Ionawr 17eg Atgofion Cyril Jones am ’Fenywod ei Fachendod’   Llywydd y noson  Christine Jones

Chwefror 21ain  ‘Byd yr adar bach’ – Daniel Jenkins Jones o RSPB  Llywydd y noson Eluned Davies-Scott

Mawrth 21ain  Cinio i ddathlu gŵyl ein Nawddsant

Ebrill 18fed   Noson gyda Eluned Winney o ‘Sewabaloo’    Llywydd y noson  Beryl Rowley

Mai 16eg   ‘Ffynonellau Ysbrydoliaeth’ gwaith arlunio Gail Kennard    Llywydd y noson  Dianne Jones

Mehefin 20fed  Coffi a thro o amgylch Plasdy Llancaiach