Neges

Eich Enw

Eich Cyfeiriad Ebost

Pwnc

Eich Neges

 

 

Tafod Elái
Papur Bro  Cylch Pontypridd – Llantrisant – Pentyrch
Tonyrefail – Tonteg – Pontyclun

 

TELERAU HYSBYSEBU

Tudalen Cyfan A4 18 x 28cm £120  Lliw £150

Hanner Tudalen 18 x 14cm £60 Lliw £80

Chwarter Tudalen 9 x 14cm £30 Lliw £50

Chwarter Colofn 6 x 6cm £15  Lliw £25

Anfonwch eich hysbyseb i :  Penri Williams  Golygydd Tafod Elái  Hendre, 4 Pantbach, Pentyrch.  CAERDYDD CF15 9TG

Neu drwy’r ffurflen NEGES ar y bar dewis

Ffôn: 029 20 890040

Hysbysebion i gyrraedd erbyn yr 20fed o’r mis fel arfer.