Papur Bro Tafod Elái

Cyhoeddir Tafod Elai deng waith y flwyddyn.

Mae llu o ohebwyr yn danfon newyddion yn gyson ac fe’i ddosberthir yn eang yn yr ardal o Bontypridd i Lanhari a Tonyrefail i Bentyrch.

. 

 

Ôl-rifynnau

244