Buddsoddi £1.5m Mewn Cwmni Bysiau

Gyda benthyciad o £1.5m oddiwrth Banc HSBC mae Cwmni New Adventure Travel yn ehangu yn ardal Caerdydd.

Perchennog y cwmni yw Kevyn Jones, Pontypridd, cyn-ddisgybl yn Ysgol Rhydfelen.

NAT Group