Canlyniadau Eisteddfod y Rhondda 2020

Llongyfarchiadau i Aelwyd y Rhondda am greu Eisteddfod Rhithiol arbennig. Daeth dros 80 o gynigion i’r 11 cystadleuaeth a ddyfarnwyd ar youtube    24  – 28 Awst 2020.

Cystadleuaeth Unawd/ Deuawd/Ensemble Sioe Gerdd.

Beirniad: Steffan Rhys Hughes

   1af Rachel Lee Stephens.

   2il Taylah James.

   3ydd Seren Hâf

Llefaru Unigol 15oed neu iau. Beirniad: Gavin Ashcroft

   1af Geraint Llywelyn Barnes.

   2il Mari Fflur Thomas. 

   3ydd Hannah Edwards

Her ‘Keepy-Uppies’. Beirniad: Macauley Cook.

   1af Llion Gwyn Jones.

   2il Gethin Duggan. 

   3ydd Morus Jones

Cystadleuaeth Y Gadair.

Beirniad Osian Owen.  Thema: Protest

   1af Prydydd Coch – Martin Huws.

   2il Dyryn – Morgan Owen

   3ydd Dyn yn y Mwgwd – Eryl Samuel

Dawns Teulu. Beirniad: Jên Angharad

   1af   Seren Hâf a Bryan Bowen

   2il   Cerys a Griff. 

   3ydd  Jasmine a Daisy

Lip-Sync i Gân Gymraeg.

Beirniaid: Shelley Rees-Owen a Rhydian Bowen Phillips

   1af  Ellis Lloyd Jones.

   2il  Kelly Hanney

   3ydd Seren Thomas

Llefaru Unigol (16oed neu’n hŷn)

 Beirniad: Tudur Dylan Jones

   1af  Seren Hâf. 

   2il  Kelly Hanney.

   3ydd Rachel Lee Stephens

Llefaru i ddysgwyr.

Beirniad: Julie MacMillan

   1af   Ann Howells.

   2il   Tommy Church

   3ydd  Millie Barrett

Unawd lleisiol (15oed neu’n iau)

Beirniad: Wil Morus Jones

   1af  Elen Morlais Williams.

   2il  Efan Arthur Williams.

   3ydd Megan Wyn Morris

Unawd / Deuawd Offerynnol

Beirniad: Rhiannon pritchard a Richard Vaughan

  1af  Lleucu ac Enlli Parri

  2il  Bethan Ford

  =3ydd Lleucu Haf Thomas

  =3ydd Soffia Nicholas

Celf.  Beirniad: Siôn Tomos Owen

  1af  Carrie Francis

  2il  Kelly Hanney

  3ydd  Peter Spriggs