Canlyniadau Iau Gwener a Sadwrn yr Urdd

Bro Taf Drama GerddDawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau: 1af Daniel Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il Osian Gruffydd, Adran Bro Taf

Cân Actol Bl. 7, 8 a 9: 2il, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol

Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed: 3ydd Siwan Henderson, Ysgol Llanhari

Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed: 1af Gwynfor Dafydd, Ysgol Llanhari

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed:  2il Siwan Evans, Adran Bro Taf

Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed: 1af Osian, Trystan a Gwynfor, Adran Bro Taf

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed: 1af Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf

Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed: 1af, Adran Bro Taf

Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 – 25 oed: 2il Huw Blainey, Aelwyd Llundain

Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed: 2il, Adran Bro Taf