Côr Cymru

Llongyfarchiadau i Elin Llywelyn-Williams, Arweinydd Côr y Cwm,   a dderbyniodd tlws ffefryn y gwylwyr yn dilyn pleidlais ffôn a gynhaliwyd yn ystod rownd derfynol y gystadleuaeth.

elincorcymru3