Ennill Côr y Flwyddyn

Eilir Owen GriffithsLlongyfarchiadau i Gôr CF1 a’u harweinydd, Eilir Owen Griffiths, Ffynnon Taf, ar ennill cystadleuaeth Cor y Flwyddyn y BBC. Dydd Sul roedd y côr yn un o chwech oedd yn cystadlu am y wobr arbennig yma ym Manceinion gyda beirniaid rhyngwladol yn cloriannu’r perfformiadau.

Roedd dau gôr o Gymru sef Côr Iau Glanaethwy a Chôr CF1 ymhlith y chwe côr o bob rhan o Brydain. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Neuadd Bridgewater, Manceinion.

Darlledir y gystadleuaeth nos Wener, 12 Rhagfyr, am 7.30yh ar BBC4.

Côr CF1