Gwŷl Tafwyl

DYDD SADWRN –15 Mehefin 2013– 11.00-21.00

Tafwyl2013Bydd prif ddigwyddiad Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, ar Fehefin 15fed. Tafwyl

Bydd stondinau amrywiol yn y ffair yn hyrwyddo cynnyrch Cymreig; yn ogystal â gweithdai a sesiynau llenyddol, cerdd, celf, coginio a drama. Bydd prif lwyfan gyda pherfformiadau byw gan artistiaid gwerin, roc a phop mwyaf llwyddiannus y sin gerddoriaeth Gymraeg, sesiynau acwstig, diddanwyr stryd, sesiynau dawns, maes chwaraeon, a gweithgareddau i blant o bob oedran.