Y Tŷ Lleiaf yng Nghymru?

Mae tŷ yn Stryd Sion,Pontypridd, ymhlith yn tai lleiaf yng Nghymru. Ar Heno bu Gwyn Griffiths yn egluro fod dau frawd wedi etifeddu tŷ ac wedi i un brawd benderfynu priodi rhannwyd y tŷ lawr y canol gan wneud un ochr dipyn yn llai na’r llall. Mae’r tŷ gyda un ystafell i lawr grisiau ac un ystafell wely a toiled nawr ar gael i’w rentu.  20130614 Ty Stryd Sion