Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Trystan GruffuddLlongyfarchiadau i Trystan Gruffydd, Efail Isaf, am gael ei ddewis i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel.

Yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 ennillodd Trystan y  Ddawns Werin Unigol i Fechgyn Bl10 a dan 25 oed ac roedd yn rhan o’r triawd Dawns Stepio buddugol.