Cadw’n C诺l yn yr Ardd

Yn y Western Mail mae Si么n Dafydd yn s么n am ei d欧 ym Mhentre’r Eglwys. Bu’n聽ail-osod yr ardd i’w wneud yn ystafell arall gyda goleuadau yn y nos sy’n ddelfrydol i ymlacio a bod yn greadigol.聽Mae ganddo聽ef a’i bartner un merch, Lili Mae, sy’n hoff iawn o’r ardd ac yn dilyn ei thad fel arlunydd.聽20130720 Sion DafyddMae Si么n yn gyd-berchennog ar gwmni dylunio Kutchibok.