Dawnswyr Nantgarw ar y brig

Dawnswyr NantgarwLlongyfarchiadau i Ddawnswyr Nantgarw ar ennill y brif wobr yn Eisteddfod Llangollen.

Eleni am y tro cyntaf cynhaliwyd cystadleuaeth i ddewis Pencampwyr Dawns 2013 ac mewn cystadleuaeth yn erbyn dawnswyr Cercle Celtique Kan Breizh o Lydaw daeth tîm Eirlys Britton a Cliff Jones i’r brig.

Hefyd roedd Osian Gruffydd yn fuddugol yn y Dawns Werin Unigol.

Dawnswyr Nantgarw