Trydar

Tanysgrifio – Diweddaru   Diweddaru Rhestr Trydar @garth_olwg @YsgolEvanJames @YGGTonyrefail @YGGGLlantrisant @DolauSchool @CreigiauABC @PsnYsgol @gwaelod @llanhari @YGGCastellau Clwb y Bont Canolfan Garth Olwg Facebook Twitter @CylchEfailIsaf Bethlehem Gwaelod y Garth … Read More

Ennill Côr y Flwyddyn

Llongyfarchiadau i Gôr CF1 a’u harweinydd, Eilir Owen Griffiths, Ffynnon Taf, ar ennill cystadleuaeth Cor y Flwyddyn y BBC. Dydd Sul roedd y côr yn un o chwech oedd yn … Read More