C么r Godre鈥檙 Garth yn croesawu鈥檙 deugain . . . ac arweinydd newydd

Bydd C么r Godre鈥檙 Garth, c么r cymysg o ardal Pontypridd, yn dathlu 40 Mlwyddiant gyda chyngerdd fawreddog ar nos Sadwrn 6ed Rhagfyr,聽a hynny dan faton eu harweinydd newydd, Steffan Huw Watkins ynghyd 芒 chyn-arweinwyr y C么r.

Steffan Huw Watkins

聽Cynhelir y gyngerdd yn Eglwys St Catherine鈥檚 yn y dref am 7.30pm a bydd y C么r yn perfformio gwaith Vivaldi, Gloria ynghyd 芒 datganiad o waith newydd, Glan Rhondda a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer y gyngerdd gan Eilir Owen-Griffiths a fu鈥檔 arwain y C么r am dros ddegawd tan iddo drosglwyddo’r awenau i Steffan eleni. Bydd Gareth Williams, aelod presennol ac is-arweinydd y C么r hefyd yn聽 ymuno gydag Wil Morus Jones, sylfaenydd ac arweinydd cyntaf C么r Godre鈥檙 Garth yn 1974 i arwain rhaglen o gerddoriaeth gyfarwydd o Gymru.

聽Yn ymuno 芒鈥檙 C么r ar y noson bydd yr unawdwyr Menna Cazel Davies, Olivia Gomez, Hannah Owen-Griffiths a Cherddorfa Sesiwn Cymru.

聽Er mai ond ers cwta fisoedd y mae Steffan Huw Watkins yn arwain y C么r mae鈥檔 edrych ymlaen yn fawr at y noson.

聽鈥淢ae wedi bod yn braf cael ymuno yn ystod blwyddyn fawr i鈥檙 C么r a chael y cyfle i ddathlu pen-blwydd arbennig gyda nhw. Dwi wedi dysgu cymaint dros y misoedd diwethaf, ac yn mwynhau mynd i ymarferion a gweithio’n galed ar y darnau wrth baratoi at y cyngerdd,鈥 meddai Steffan, sy鈥檔 wreiddiol o’r聽Fforest, Pontarddulais ond erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd.

鈥淢i fydd y gyngerdd yn un arbennig, nid yn unig fel fy nghyngerdd cyntaf i gyda’r C么r, ond gan y byddaf yn rhannu’r arweinyddiaeth gydag eraill sydd wedi chwarae rhannau mor bwysig yn ei hanes. Bydd Wil Morus Jones, sylfaenydd ac arweinydd cyntaf y C么r yn arwain gwaith a gafodd ei gomisiynu i’r c么r o dan ei arweinyddiaeth ef; bydd Gareth Williams, sydd wedi arwain y C么r am gyfnodau dros y blynyddoedd diwethaf yn arwain cyfres o ddarnau gwerin; a bydd Eilir Owen-Griffiths yn arwain gwaith gwreiddiol y mae ef wedi ei gyfansoddi i’r C么r, sydd 芒 chysylltiad 芒 Phontypridd a’r ardal.

鈥淧a ffordd well o ddathlu deugain mlynedd o hanes corawl na chael cyfraniad wrth yr arweinyddion arbennig hyn? Os galla i gyfrannu hanner cymaint at lwyddiant y C么r ag y mae’r tri g诺r yma wedi ei wneud, mi fydda i’n hapus dros ben.鈥

Ychwanegodd Lyn West, Cadeirydd C么r Godre鈥檙 Garth: 鈥淢ae鈥檙 C么r yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddathlu’r garreg filltir bwysig yma yn ei hanes drwy ganu yn y gyngerdd a hynny dan arweiniad Steffan sydd nid yn unig wedi gweithio yn hynod o galed i鈥檔 paratoi ni ar ei chyfer, ond wedi llwyddo i gyfuno hynny gyda lot o sbort hefyd. Bydd yn fraint hefyd cael cyfle unwaith eto i ganu gyda鈥檔 cyn-arweinwyr ac mae鈥檔 argoeli鈥檔 noson arbennig i bawb, felly dewch yn llu.鈥

Cynhelir Cyngerdd Dathlu 40 Mlwyddiant C么r Godre鈥檙 Garth, Sadwrn 6 Rhagfyr, Eglwys St Catherine, Pontypridd, 7.30pm.聽 Pris y tocynnau yw 拢12 (拢10 i blant a phensiynwyr) – cysylltwch 芒 07837 007 076 neu corgodrergarth@gmail.com< mailto:corgodrergarth@gmail.com>.聽

Am fwy o wybodaeth am G么r Godre鈥檙 Garth ewch i www.corgodrergarth.com.