Cyrsiau i Oedolion Menter Caerdydd

Cyrsiau Oedolion Menter Caerdydd – Tymor yr Hydref

Mae cyrsiau Oedolion Menter Caerdydd yn ail-gychwyn mis Medi, ac mae amryw o bethau i’ch diddori chi, o ddysgu chwarae ukulele, dysgu mwy am hanes Caerdydd, dysgu Sbaeneg, Yoga a llawer mwy. http://www.mentercaerdydd.org

Cwrs Codi Pwysau gyda Lloyd Martyn-Long – http://bit.ly/codi-pwysau

7-8yh, Iechyd Da, Nos Fawrth, Medi 16 am 12 Wythnos, £54 –

Yoga gyda Mari Rhys – http://bit.ly/gwersi-yoga 

7-8yh, Ysgol Melin Gruffydd, Nos Fawrth, Medi 16 am 12 wythnos, £54

Bŵtcamp gyda Mered Pryce – http://bit.ly/bŵtcamp

6-7yh, Iechyd Da, Nos Iau, Medi 18 am 12 Wythnos, £54

Yoga Hamddenol gyda Mari Rhys – http://bit.ly/Yoga-Hamddenol

10yb-11yb, Chapter, Treganna, Dydd Llun, Medi 22 am 10 wythnos, £45

Sbaeneg i Ddechreuwyr gyda Sioned Lewis – http://bit.ly/Sbaeneg

6.30yh-8.30yh, Chapter, Treganna, Nos lun, Medi 22 am 10 wythnos, £80

Zwmba gyda Mari-Wyn Elias Jones – http://bit.ly/zwmba

7yh-8yh, Ysgol Plasmawr, Nos Fercher, Medi 24 am 10 wythnos, £45

Gwnïo i Ddechreuwyr gyda Siwan Hill – http://bit.ly/gwnio

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Nos Fercher, Medi 24 am 10 wythnos, £80

Ukulele i Ddechreuwyr gyda Mei Gwynedd – http://bit.ly/ukulele-i-ddechreuwyr

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Nos Fercher, Medi 24 am 10 wythnos, £80

Cwrs Graffeg gyda Theresa Edwards – http://bit.ly/graffeg

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Nos Fercher, Medi 24 am 10 wythnos, £80

Hanes Caerdydd gyda Dylan Foster Evans – http://bit.ly/hanes-caerdydd

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Nos Fercher, Medi 24 am 10 wythnos, (pob yn ail wythnos) £80

Cynganeddu i Ddechreuwyr gydag Emyr Davies – http://bit.ly/Cynganeddu-dechreuwyr

7yh-9yh, Pob yn ail Nos Fawrth, Hydref 14 am 10 wythnos, £80

Cynganeddu: Ymarfer y Grefft gyda Rhys Iorwerth ag Osian Rhys Jones – http://bit.ly/Cynganeddu-Ymarfer

7yh-9yh, Pob yn ail Nos Fawrth, Hydref 14 am 10 wythnos, £80

Addurno Cacennau gyda Jan Roche – http://bit.ly/addurno-cacennau

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Nos Fercher, Tachwedd 5 am 5 wythnos £60

I gofrestru ewch i www.mentercaerdydd.org neu cysylltwch â ni: sarajones@mentercaerdydd.org / 02920 689888

Mae modd talu am y cyrsiau ar-lein, drwy anfon siec neu dros y ffôn gyda cherdyn.

*Mae’r cyrsiau’n hanner pris i fyfyrwyr*