Cyrsiau Newydd ar y We

Annwyl Ddarllenydd,

 

Dyma dynnu eich sylw at gynllun newydd sydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a allai fod o ddiddordeb ichi.

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor wedi dod at ei gilydd i greu cyrsiau newydd ar y we trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob math o feysydd—o Hanes i Seicoleg, o Athroniaeth i Ffotograffiaeth, o Sgiliau Iaith i Gerddoriaeth. I weld y dewis eang o gyrsiau sydd eisoes ar gael ewch ar y we: www.colegcymraeg.ac.uk/dysguobell

Mae’r cyrsiau hyn i gyd ar gael i bawb dros 17 oed,  a does dim rhaid bod ar y campws i’w hastudio oherwydd bod y cyrsiau hyn i gyd ar y we. 

 

Os ydych chi am ddatblygu sgiliau yn y gweithle neu ddilyn pwnc sydd o ddiddordeb ichi mae hwn yn gyfle ardderchog. 

 

Fel arfer, mae pob cwrs yn costio £120 yr un, ond mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn barod i gynnig lle yn rhad ac am ddim i’r 20 unigolyn cyntaf sy’n cofrestru am bedwar cwrs (gwerth £480).

 Y cyntaf i’r felin gaiff falu. 

 

Ewch i wefan y Coleg (www.colegcymraeg.ac.uk/dysguobell) i gael ffurflen gofrestru a danfonwch hi cyn gynted ag y bo modd.  Y dyddiad cau yw 12 Ionawr 2015.

I gael rhagor o fanylion neu i drafod hyn ymhellach mae croeso ichi gysylltu â mi ar y ffôn neu drwy e-bost (01970 62 8474 / owt3@aber.ac.uk).

 

Yn gywir,

 

Dr Owen Thomas

(Cyfarwyddwr y Cynllun Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg Rhan-amser)