Dydd Mercher Eisteddfod yr Urdd

Dydd Mercher yn Eisteddfod yr Urdd

Ymgom Garth OlwgYmgom Bl 7, 8 a 9: 3ydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9: 3ydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran): 3ydd, Adran Bro Taf.

Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50): 3ydd, Adran Bro Taf.

Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran): 3ydd, Adran Bro Taf.