Gwenynwyr yn Dathlu 70

Eleni mae Cymdeithas Gwenynwyr Cymru yn dathlu ei phenblwydd yn 70 mlwydd oed. Sefydlwyd y gymdeithas , sydd yn elusen gofrestredig , yn 1943. Roedd cadw gwenyn yn cael ei ystyried fel rhan o ymdrech y rhyfel , fel ymgais i gefnogi cronfa fwyd wrth gefn. Ymddangosodd cychod o bob man yn cefnogi ceisiadau am ddognau siwgr ychwanegol a thrwyddedau pren. Roedd y ddau yn fanteision oedd ar gael i rai oedd yn cadw gwenyn. Nod y gymdeithas heddiw , fel erioed yw , i ddatblygu’r grefft o gadw gwenyn yng Nghymru.

Mae’n anodd peidio bod yn ymwybodol o’r problemau mae gwenyn yn wynebu heddiw.  Mae newidiadau i’n ffyrdd o fyw a ffermio , afiechydon sy’n taro gwenyn a’r tywydd drwg dros y blynyddoedd diwethaf i gyd wedi cael effaith andwyol ar eu niferoedd.  Ond mae rhywbeth gall pawb wneud – o gamau bach megis plannu planhigion sy’n denu a bwydo gwenyn mewn blwch silff ffenestr , at droi’r ardd i gyd yn warchodfa i wenyn.

Mae cadw gwenyn yn hobi sy’n gynyddol boblogaidd. Mae llawer o’r cymdeithasau lleol yng Nghymru yn cynnig gwersi i ddechreuwyr dros misoedd y gaeaf , gallwch drefnu amser gyda gwenynwr profiadol ac mae gan sawl gymdeithas wenynfa hyfforddi lle mae modd i rai sydd â diddordeb gael blas ar gadw gwenyn. Am fanylion pellach awgrymir i chi gysylltu â’ch cymdeithas leol gweler yr atodlen am restr o gysylltiadau yn eich ardal  neu gallwch gysylltu drwy fynd ar wefan Cymdeithas Gwenynwyr Cymru http://www.wbka.com/.