Gŵyl Crug Mawr

20130621CrugmawrMae grŵp o fobol brwdfrydig wedi dod ynghyd i gynnal gŵyl gerddorol Gymraeg newydd ar gyffiniau tref Aberteifi.Cychwynodd y cyfan pan edrychoedd Richard ‘Oernant’ Jones ar fap a welodd arwydd ‘maes frwydr’ ar ei dir. Ar ôl ymchwyl darganfwyd hanes Frwydr Crug Mawr, y frwydr mwyaf fu yng Ngymru erioed. ‘Mae pawb yn gwybod am frwydr Hastings ond bron neb yn gwybod am frwydr Crug Mawr’ medd Richard. Ar ôl sgwrs gan ei gyfaill Wyn Jones o studio Fflach y ganwyd y syniad o gynnal ‘Gwyl Crug Mawr’.

Pan ledwyd y gair daeth mwy o bobl i ymwneud a’r ŵyl, ac mae mentrau Sir Geredigion, Sir Gar a Sir Benfro i gyd yn helpu i drefnu’r achlysur a gynhelir ar y 23/24 o ŵyl y Banc Awst. Bydd yna babell ddawns dan ofal Corryn Du, dau lwyfan o gerddoriaeth fyw, meic agored ac ar Ddydd Sadwrn bydd llawer o ddigwyddiadau i blant. Bydd hefyd gyfleon i fandiau newydd berfformio yn yr wyl. Am fwy o fanylion ewch i www.crugmawr.com. Yn y llun uchod gwelir (ch-dd) Jason ‘Corryn Du’, Bill ‘Tre Mawr’, Gary ‘Gonc’, Wyn ‘Fflach’,Richard ‘Oernant’ a Llinos Holgarth.