Lansio Prosbectws yng Ngarth Olwg

Roedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio ei brosbectws newydd yn Ysgol Gyfun Garth Olwg.

20130617aledcolegMae Aled Illtud yn astudio Ffiseg yn Gymraeg ac mae cael un tiwtor rhwng chwech yn fantais mawr i gymharu â cholegau eraill, meddai.

Erbyn hyn mae 500 o gyrsiau ar gael yn Gymraeg gyda darlithwyr yn creu modiwlau Cymraeg newydd mewn saith o Brifysgolion.

20130617golwgcoleg