Straeon Gorau’r Byd

Straeon Gorau'r BydStraeon Gorau’r Byd

 Llyfr Anrheg Deniadol y Dolig Hwn

  • Deg o straeon gwerin o bob cwr o’r byd
  • Y stori yn cael eu hadrodd yn arddull gartrefol braf Caryl Lewis
  • Lluniau ysblennydd, clawr caled – a’r cyfan am ddim ond £8.50!

 

Hoff Awdur Cymru’ yn cyflwyno i blant Cymru:

Straeon Gorau’r Byd gan Caryl Lewis

Mae Caryl Lewis, a bleidleisiwyd yn ‘Hoff Awdur Cymru’ yn dweud iddi gael ei hysbrydoli gan ei mam yn adrodd straeon wrthi pan oedd yn eneth:

 

“Roedd Mam yn dweud straeon o bedwar ban byd wrthyf i pan oeddwn i’n ferch fach. Roeddwn i’n dwli ar yr enwau rhamantus, y cymeriadau rhyfedd a’r straeon gogoneddus. Yn sicr, mae clywed y straeon hynny yn ifanc wedi fy sbarduno innau i fentro ysgrifennu straeon fy hunan. Mae gen innau ddau blentyn bellach ac rwyf innau’n ceisio cyflwyno’r un math o straeon i’w plesio a’u cyffroi hwythau.”

 

Wrth gynnal y traddodiad dweud straeon o fewn ei theulu ei hun, mae wedi llunio casgliad hudolus o ddeg o straeon byd-eang sy’n tanio dychymyg y plant.

 

Eisteddwch yn gyfforddus felly a mwynhewch y wledd hon a gwibio o Mozambique i Nigeria gan alw yn yr Eidal, Cymru, Japan, Gwlad Pwyl, Unol Daleithiau America, Canada, Rwsia a Kazakhstan. Bydd y lluniau lliwgar yn siwr o apelio hefyd a rhoi blas ychwanegol o’r gwledydd hynny i chi.

 

Gwasg Carreg Gwalch; Pris £8.50