Yr Hen Lyfrgell – mis cyntaf prysur wedi鈥檙 agoriad mawreddog

Mae鈥檔 anodd credu bod dros fis ers penwythnos agoriadol canolfan Gymraeg newydd ein prifddinas. Wedi cynnal llu o weithgareddau a digwyddiadau, gwerthu degau o gardiau, gweini cannoedd o giniawau a thynnu miloedd o beintiau mae Yr Hen Lyfrgell yn parhau i groesawu pobl o bob oed i brofi鈥檔 iaith a鈥檔 diwylliant yng nghanol y ddinas.

yr hen lyfrgell

Gyda phencampwriaeth y Chwe Gwlad nawr ar ben mae鈥檔 braf gallu edrych yn 么l ar y naws cyffrous a gafodd ei greu yn y Caffi Bar Yr Hen Lyfrgell gyda llawer o鈥檙 diolch yn mynd i G么r Meibion Bro Taf, Bechgyn Bro Taf a Ch么r Canna am ein diddanu. Bydd yr un cyffro鈥檔 si诺r o ddychwelyd pan ddilynwn ymdrechion ein t卯m p锚l-droed cenedlaethol yn Ffrainc ym Mehefin.

Hyfryd hefydd oedd croesawu nifer o gymdeithasau a chwmn茂au i鈥檙 ystafelloedd cynhadledd gan gynnwys Cwlwm Busnes Caerdydd, Cyfreithwyr Cymru, Llywodraeth Cymru, Mentrau Iaith Cymru a llawer mwy. Mae鈥檔 galonogol gweld cymaint o fusnesau yn heidio i鈥檙 ganolfan i drafod a datblygu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn llenwi鈥檙 hen adeilad eiconig hanesyddol yma.

Ond nid adeilad i gynadledda yw hi鈥檔 unig. Mae bwyd ein prif gogydd, Padrig Jones o Les Gallois gynt, wedi derbyn canmoliaeth fawr gyda lluniau llond plat o ginio dydd Sul yn dod yn boblogaidd tu hwnt ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fel menter hunan cynhaliol mae鈥檙 ganolfan yn dibynnu ar gefnogaeth hael ein cymdeithas Gymreig yng Nghaerdydd a thu hwnt ac mae diolch mawr iawn i鈥檙 rheiny sydd wedi cyfamodi鈥檔 Ffrindiau Yr Hen Lyfrgell dros y misoedd diwethaf. Mae wedi bod yn bleser gallu agor ein drysau a rhannu鈥檔 gweledigaeth gyda phobl o bob oed. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Gallwch ddarganfod ein horiau agor, gwybodaeth am sut i ddod yn Ffrind a llawer mwy ar ein gwefan,

www.yrhenlyfrgell.cymru