Ysgol Llanhari’n dathlu’r 40

201410PartiLlhDechreuodd y dathliadau gydag ymweliad Radio Cymru â’r Ysgol a pharti 40 yng Nghlwb Rygbi Pontyclun! Cafwyd bore llawn cyffro yn yr ysgol ddydd Gwener, Hydref 17eg gyda Radio Cymru’n darlledu Bore Cothi’n fyw o Gampfa’r ysgol. Cafwyd perfformiadau arbennig gan gôr iau’r ysgol, datganiad hyfryd gan Celyn Lewis o Flwyddyn 8 a chafoddd gwrandawyr Radio Cymru sgŵp – cael clywed y ddarllediad cyntaf o gân Rhifedd Ysgol Llanhari yn fyw ar y rhaglen.

   Cafodd Shan Cothi sgwrs gyda disgyblion ac aelodau o staff yr ysgol yn ogystal â chyfle i hel atgofion a straeon doniol gyda cyn ddisgyblion a chyn aelodau o staff.

  Parti 40 Llanhari Bu’r parti 40 a drefnwyd gan Ffrindiau Llanhari’n llwyddiant ysgubol. Hyfryd oedd gweld cynifer o gyn ddisgyblion, staff a ffrindiau’r ysgol yn dod ynghyd am noson llawn hwyl. Diolch i bawb am gefnogi.

 

Catrin Heledd yn Cofio  >>   BBC