Nofel y Mis

DIRGELWCH I DDITECTIFS ABERYSTWYTH Yn nofel newydd Geraint Evans, y nofelydd ffuglen hynod lwyddiannus o Geredigion, gwelwn yr awdur beiddgar yn ail-ymuno a thîm y CID yn Aberystwyth sydd unwaith … Read More

THEATR BARA CAWS

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno 3 chynhyrchiad am Kate Roberts yn EISTEDDFOD GENEDLAETHOL DINBYCH A’R CYLCH    THEATR TWM O’R NANT, DINBYCH o Nos Fawrth 6ed o Awst – Nos … Read More

Gwenynwyr yn Dathlu 70

Eleni mae Cymdeithas Gwenynwyr Cymru yn dathlu ei phenblwydd yn 70 mlwydd oed. Sefydlwyd y gymdeithas , sydd yn elusen gofrestredig , yn 1943. Roedd cadw gwenyn yn cael ei … Read More