Cwmni Animeiddio yn Cau

Mae cwmni animeidio Dinamo a fu’n gweithio o stiwdios yn Nhrefforest ers 2010 wedi penderfynu rhoi y cwmni yn nwylo y derbynnwyr.20130705Dinamo

Bu’r cwmni yn creu nifer o raglenni wedi animeiddio ar gyfer S4C a’r BBC yn cynnwys clasuron ar gyfer plant.

Daeth y penderfyniad yn dilyn cyfnod anodd i’r diwydiant animeiddio a’r costau cynyddol o gynnal y safle cynhyrchu yn Nhrefforest.

Gwnaed 27 o staff yn ddi-waith ond credir fod y rhan fwyaf wedi cael swyddi eraill.

Mae gobaith bod modd sicrhau dyfodol Dinamo drwy werthu y busnes.