Cystadleuaeth newydd i hyrwyddo’r Gymraeg ymysg pobl ifanc

 

Cystadleuaeth Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cystadleuaeth newydd i hyrwyddo’r Gymraeg ymysg pobl ifanc.

TESTUN Y GYSTADLEUAETH

Cystadleuaeth NEWYDD  #PethauBychain

Wyt ti rhwng 14 a 25?

Eisiau ennill Iphone 6?

Be’ am roi tro ar gystadleuaeth

#PethauBychain

 

Dyma be’ sydd angen i ti wneud:

Tynna lun neu gwna fideo o’r

#PethauBychain ’rwyt ti’n gwneud

yn y Gymraeg e.e, fideo ohonot

ti a dy ffrindiau yn mwynhau

defnyddio’r Gymraeg mewn siop,

mewn gig, gêm rygbi/ pêl droed

neu’n cymdeithasu…

 

Rho dy lun / fideo ar Facebook neu Twitter a chofia gynnwys #PethauBychain yn dy neges.

 

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2014

Twitter: @iaithfyw

Facebook/Cymraeg