Eisteddfod yr Urdd Canlyniadau Dydd Llun

Unawd Piano Bl 6 ac iau:
1af, Charlotte Kwok, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Dawns Werin Bl 4 ac iau:
2il, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg.

Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran):
1af, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Unawd Bl 3 a 4: 1af, Alys Thomas, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau: 1af, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol.