Eisteddfod yr Urdd Dydd Mawrth

Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau:
2il, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Creigiau Llefaru DysgwyrGrwp Llefaru Bl 6 ac iau (D):
2il, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a’r Fro .

Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50):
3ydd, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol .

Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150):
2il, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol