Pasio sgiliau ymlaen i gerddorion y genhedlaeth nesaf

Chwilio am gyfleoedd newydd i ennill arian?
Mae Hyfforddiant i Diwtoriaid trac yn dechrau’n fuan! Peidiwch colli’ch cyfle 

Mae trac ar fin cychwyn y cyntaf o ddau gwrs dwys i hyfforddi tiwtoriaid, cyrsiau a fydd yn rhoi’r sgiliau i gerddorion traddodiadol a gwerin, o wahanol oedran ac arddull, i addysgu ac i basio eu sgiliau ymlaen i gerddorion y genhedlaeth nesaf.  

P’un ai ‘rydych yn darparu gweithdy mewn gŵyl, yn cynnal gweithdai ysgol neu glybiau alawon neu’n dysgu ar gwrs preswyl, dyma’ch cyfle i ychwanegu gwerth at yr hyn y gallwch gynnig fel cerddor ac i gael cymhwyster.   

Yn dechrau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ymhen pythefnos:
 

Dyddiadau Abertawe: Tachwedd 10, 11, 18, 19, 24, 25, Rhagfyr 2ail 2014
10:00 – 16:00

Mae’r llefydd yn llenwi’n gyflym.  I fwcio’ch lle ar y cwrs, cysylltwch â trac@trac-cymru.org
Cost: dim ond £120.00

Mae’r tiwtoriaid gwych yn cynnwys: 
Sarah Harman
Peter Stacey
Laura Bradshaw
Neil White
David Pitt (Mari Lwyd)
Angharad Jenkins

Bydd y cwrs yn cael ei ail-adrodd ym Mangor, yn dechrau ar Chwefror 9fed 2015.  

Cewch ragor o wybodaeth a manylion am gynnwys sesiynau’r ddau gwrs ar ein gwefan https://www.trac-cymru.org/cy/newyddion/255-cyhoeddi-hyfforddiant

Gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.