Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2013-14

colegcymraegMae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sydd am astudio cyrsiau gradd meistr – naill ai yn gyfan gwbl neu’n rhannol – drwy gyfrwng y Gymraeg.

Hyd at £3,000 yw gwerth pob un o’r ysgoloriaethau yma, ac maent ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio cyrsiau lefel M penodol, sy’n cynnwys o leiaf 60 credyd o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Rhan 1 (h.y. o leiaf 60 credyd o ddarpariaeth sy’n cael ei ddysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau neu diwtorialau Cymraeg).

Ynghyd ag astudio cyfran o’r cwrs ei hun drwy gyfrwng y Gymraeg, disgwylir i ddeiliaid yr Ysgoloriaethau Gradd Meistr lunio eu traethodau estynedig (neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny) yn y Gymraeg hefyd.

Er mwyn gwneud cais am Ysgoloriaeth Meistr, mae’n rhaid i chi ymaelodi â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae modd gwneud hynny, fel myfyriwr, ar wefan y Porth.

Mae’r pecyn ymgeisio i’w gael yma:
Cyrsiau Cymwys Ysgoloriaeth Meistr 2013-14
Amodau a Thelerau Ysgoloriaeth Meistr 2013-14
Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Meistr 2013-14
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer yr ysgoloriaeth bydd y 15fed o Orffennaf 2013