Gŵyl Crug Mawr

Mae grŵp o fobol brwdfrydig wedi dod ynghyd i gynnal gŵyl gerddorol Gymraeg newydd ar gyffiniau tref Aberteifi.Cychwynodd y cyfan pan edrychoedd Richard ‘Oernant’ Jones ar fap a welodd arwydd … Read More

Dyn y Groggs

Bu farw John Hughes o Bontypridd yn 79 oed ar ôl gwaeledd hir. Daeth yn enwog drwy gynllunio ei grochenwaith Groggs o sêr rygbi Cymru fel Ray Gravelle, Gareth Edwards … Read More

Trwy’r Ddinas Hon

Tair drama am bwer, perthyn ac annibynniaeth barn, wedi eu hysbrydoli gan gorneli tywyll a mannau mawr agored y Brifddinas. Llwch O’r Pileri Gan Dyfed Edwards Mae’r Swastica yn hedfan … Read More

Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Llongyfarchiadau i Trystan Gruffydd, Efail Isaf, am gael ei ddewis i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 ennillodd Trystan y  Ddawns Werin Unigol i … Read More